پروژه ها

بخشی از پروژه های انجام شده توسط شرکت سنگ جادوی پارسه:

  • سرویس بهداشتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران - تهران
  • سرویس بهداشتی رستوران نایب شعبه ی سهروردی - تهران
  • سرویس ها و کانترسلف شرکت ایران ارقام - شهرک صنعتی پرند
  • سرویس های بهداشتی مجتمع تجاری پرواز - سعادت آباد - تهران
  • کانتر رستوران سوپر استار - مجتمع رفاهی آفتاب - آزادراه کرج-قزوین
  • سرویس های بهداشتی ساختمان مرکزی بیمه ی البرز-خیابان دکتر شریعتی - تهران
  • سرویس های بهداشتی کتابخانه ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی - تهران
  • سرویس های بهداشتی استخر و سونای آتش نشانی میدان هادی ساعی - شهر ری
  • سرویس های بهداشتی ساختمان جدید عروجیان بهشت زهرا - تهران
  • سرویس های بهداشتی ساختمان جدید دادستانی ویژه روحانیت تهران